Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Red het regenwoud
Het tropische regenwoud is het leefgebied voor de grootste diversiteit aan planten en dieren. Maar als de vernietiging van dit gebied in het huidige tempo doorgaat, zal er over vijftig jaar nog maar weinig van over zijn.
De verwoesting van de tropische regenwouden betekent niet alleen dat duizenden verschillende diersoorten zullen verdwijnen, maar ook dat het klimaat wereldwijd verandert: een ramp voor de mensheid.
Wat is een regenwoud?
Het tropische regenwoud omvat 10 miljoen vierkante kilometer van de vochtigste gebieden van de wereld. Het regenwoud vormt een zeer veelzijdig leefgebied - een complex samenspel van planten- en diergemeenschappen, die in een uniek
evenwicht leven in een klimaat dat ze zelf scheppen.

Bijna al het leven in een regenwoud concentreert zich op 30 meter boven de grond.
Bedreigingen voor het regenwoud
Bijna al het resterende regenwoud bevindt zich in ontwikkelingslanden die er een waardevolle bron van inkomsten in zien. Buitenlandse schulden zijn voor arme landen een probleem. De verkoop van hout is van belang voor de economie en betekent de financiering van ziekenhuizen en scholen die dringend nodig zijn.

De wereldbevolking - vooral in de ontwikkelingslanden - blijft stijgen. Al
deze mensen hebben voedsel en land nodig om te leven. Bovendien hebben zij hout nodig voor hun huizen en als brandstof.

Door de groei van dorpen worden de mensen gedwongen om nieuwe grond geschikt te maken voor bouwgrond. Zodra die grond uitgeput is, trekken ze verder. Op die manier maken 300 miljoen mensen elk jaar 7 miljoen hectare bos kapot.
Al het leven op aarde is in gevaar
De mens is voor zijn voedsel tegenwoordig afhankelijk van een zeer klein aantal planten en dieren. Misschien lukt het de wetenschap om nieuwe bronnen van voedsel te ontwikkelen. Voor het slagen hiervan is het zeer gevarieerde genetische materiaal uit het regenwoud van groot belang.

Behalve planten die als voedsel kunnen dienen, bezit het regenwoud ook vele duizenden grondstoffen die de mens op een andere manier kan gebruiken. Een tiende van alle medicijnen die we gebruiken, stamt uit het regenwoud. Toch weten we maar opvallend weinig over de meeste plantensoorten die daar voorkomen. Maar nog belangrijker is dat onze atmosfeer, waarvan we allemaal afhankelijk zijn, voor een deel ontstaat door de zuurstof / koolzuurgas
uitwisseling die onder invloed van de zon in planten plaatsvindt. De dichtheid van planten is in een regenwoud zo groot, dat ze ook wel de 'longen' van de aarde worden genoemd.

Bovendien absorberen bossen een deel van de zonneenergie. Als grote woudoppervlakten verdwijnen, verandert de 'albedo' (reflectie) van het aardoppervlak. Dat brengt op zijn beurt weer de convectie (uitwisseling van lucht en warmte), de wind en de regen uit hun evenwicht en kan het weer over de hele wereld veranderen.

In 1987 werd in BraziliŽ 200.000 vierkante meter regenwoud afgebrand, waarbij 500 miljoen ton kooldioxide in de lucht kwam waardoor het broeikaseffect versterkt werd.
Hoe het regenwoud functioneert
1) De regen wordt eerst door bladeren opgevangen. Sommige planten slaan het water op.

2) Het water loopt langs stengels naar beneden totdat het op de bodem belandt waar de aarde het opzuigt.

3) Een deel van het water vloeit via beken en rivieren af. Een groot deel
wordt door boomwortels opgezogen.

4) Een boom pompt het water door zijn stam tot 65 meter boven de grond.

5) In de kruin van een boom verdampt het water en worden er wolken gevormd die meer dan een biljard liter water bevatten.
Waar liggen de regenwouden?In het Amazonegebied, in het Guinee-Congo-gebied van Afrika, in Zuidoost-AziŽ op de Maleise eilanden en van de westelijke bergketens in India tot op de hoog uit zee oprijzende, vochtige eilanden in de Stille Oceaan, op Madagascar en de Mascarenen.
Er moet wat gebeuren
Men schat dat er jaarlijks tot 29 miljoen hectare regenwoud verdwijnt. Als de vernietiging van het bos in dit tempo doorgaat, zal er in het jaar 2035 geen vierkante meter regenwoud meer bestaan. Satellietopnames hebben aangetoond dat er in 1987 een tiende van het hele Amazone-woud in brand stond.

Inderdaad werden er op dat moment
zo veel bomen verbrand, dat er door de dichte rook geen vliegtuigen van de luchthaven van La Paz, die op 1500 meter hoogte in de Andes ligt, konden opstijgen.

Waarnemers meldden dat ze een kilometers lange vuurwal zagen. Tot dan toe had niemand willen geloven dat het regenwoud op zulke grote schaal vernietigd werd.

design by Cafť Noir Nieuwe Media